söndag 11 oktober 2015

Infomöte...

Buss till infomöte
Hela företaget fick bussas till ett infomöte under torsdagen. Där så fick vi information som samtidigt gick ut som ett pressmeddelande. Det blir besparingar och effektiviseringar och vi vet inte hur det påverkar oss än, mer än att personer kommer att sägas upp. Trist :(

Pressmeddelanden

08 OKTOBER 2015

Recipharm AB: Recipharm inför besparings- och effektivitetsprogram i Sverige

Verksamheten inom den svenska delen av affärssegmentet Solids and
Others behöver anpassas till lägre faktisk och förväntad volym för
vissa produkter och samtidigt tillvarata möjligheter till ökad
effektivitet. Med början under fjärde kvartalet 2015 och fortsatt
under hela 2016 kommer därför besparings- och effektivitetsåtgärder
att genomföras. Dessa åtgärder kommer att höja marginalen. Tyvärr
kommer även antalet anställda att påverkas.

Recipharm meddelar idag att knappt 100 tjänster i Stockholmsregionen
varslas om uppsägning. Ambitionen är att uppnå årliga besparingar på
mer än 60 miljoner kronor genom personalminskningar och minskade
externa kostnader. Ökad effektivitet uppnås genom att produktutbudet
renodlas och mindre lönsamma kontrakt avslutas.
Implementeringskostnaderna förväntas uppgå till 15 miljoner kronor
och belastar resultatet för fjärde kvartalet 2015. Besparingarna
förväntas påverka resultatet redan under första kvartalet 2016, med
full effekt från början av 2017.

Personalminskningen föregås av fackliga förhandlingar.

Mer information om hur programmet fortlöper kommer att finnas i
Recipharms resultatrapporter.

För mer information besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, thomas.eldered@recipharm.com, 08 602 52 00
Björn Westberg, CFO, ir@recipharm.com, 08 602 46 20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden,
lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid
NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 8
oktober 2015 kl 14:00 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and
Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 2
200 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel
i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och
farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande
omkring 400 olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som
mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 3,3 miljarder SEK och
har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike,
Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal med
huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är
noterad på NASDAQ Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida: www.recipharm.com

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00,
Fax 46 8 81 87 03

www.recipharm.com
-----------------------------------------------------------
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar