torsdag 1 oktober 2015

Balingsta kvarn  
Från Huddinge naturguides hemsida :
"Balingsta kvarn står på en höjd ovanför Kvarnviken vid norra sidan av sjön Orlången, mittemot Sundby gård. Väderkvarnen har stått på platsen sedan 1877 och användes fram till 1898 av Balingsta gård. Tidigare fanns kvarnen på gärdet nere vid sjön, men där räckte inte vinden till. Innan dess hade gården en vattenkvarn, eller skvaltkvarn som det då kallades. Den drevs av bäcken från Mörtsjön.
Balingsta kvarn är en så kallad "holländare", det betyder att man kunde vrida hela överdelen  inklusive vingarna till lämplig vindriktning. Efter 1895 förföll kvarnen, men restaurerades med bland annat nya vingar år 1971.
Huddinge Hembygdsförening anordnar visning av kvarnen för grupper eller skolklasser.
När stormen Dagmar julen 2011 drog in över Huddinge skadades en vinge på kvarnen och under de kommande veckorna repareras vingen av Huddinge kommuns naturvårdsavdelning."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar